Školní družina

ŠD pracuje při ZŠ Opočnice. Jedná se o málotřídní školu s 1. – 5. ročníkem ve dvou třídách.

Školní družina má k dispozici jedno oddělení v prvním patře budovy s kapacitou 30 žáků. To je standardně vybaveno:
nábytek, stoly, koberec, pomůcky na výtvarnou a pracovní činnost, stolní hry, hračky, stavebnice, TV, videorekordér, interaktivní panel.

Školní družina dále využívá tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní zahradu i prostory mateřské školy fake rolex.

Cíle vzdělávání

 • prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí
 • rozvíjet osobnost dítěte
 • podněcovat děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů
 • učit děti osvojovat si zásady slušného chování
 • učit se komunikovat, spolupracovat a respektovat se
 • učit se předávat znalosti, zkušenosti a dovednosti v různých oblastech
 • učit se pomáhat mladším a méně zdatným
 • utvářet kladný vztah k přírodě a učit se chránit svět okolo nás
 • nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým dětem
 • vytvářet podmínky a prostor pro odpočinek a rekreaci
 • rozvíjet spolupráci mezi školou a rodiči

Zájmová činnost ve ŠD probíhá po dobu školního roku.

Během prázdnin ŠD svoji činnost přerušuje site here.

Provoz ŠD začíná v 6.45 hodin. Po ukončení vyučování pokračuje provoz do 16.00 hodin.

ŠVP ŠD

To top