Mateřská škola

Mateřská škola se nachází v centru obce Opočnice a je umístěna v přízemí budovy základní školy. Ve škole je jedna třída společná pro děti tří až šestileté a ložnice s jídelnou. MŠ využívá i prostory tělocvičny ZŠ.

Součástí školy je i velká školní zahrada se zahradním altánem, která slouží k výuce, pobytu venku, hrám, i sportovnímu využití dětí. Nachází se zde řada hracích prvků, hračky jsou umístěny ve venkovní hračkárně. Na školní zahradě je pořádána každoročně slavnost s rodiči u příležitosti ukončení školního roku.

Poloha MŠ umožňuje chodit s dětmi do okolí, které je spjato s přírodou.

Denní program má ustálený charakter, zahrnuje pravidelné tělesné aktivity, volný pohyb, pobyt venku https://fr.wellreplicas.is a pravidelné intervaly jídla. Děti jsou vedeny k čištění si zubů po každém jídle.

Děti mají dostatek prostoru pro spontánní pohyb jak uvnitř zařízení, tak i venku. Denně jsou zařazovány řízené pohybové aktivity, např. tělovýchovné chvilky, pohybové hry. Tzv. „velký tělocvik“ probíhá dle možností ve třídě nebo v tělocvičně ZŠ. Děti se mohou pohybovat po celém prostoru školní zahrady dle dohodnutých pravidel. Pobyt a činnosti venku jsou přizpůsobovány aktuálnímu počasí.

Všichni zaměstnanci se snaží o vytvoření vlídného a milého prostředí. Novým dětem je umožněna adaptace na nové prostředí dle jejich potřeb, mnohdy i za spoluúčasti rodičů. Dítě může být pouze pozorovatelem toho, co se kolem něho děje. Je respektována om rolex cellini rolex calibre 9015 mingzhu engine mens m50529 0007 15mm individualita dětí, pedagogové se zaměřují na poznávání a rozvíjení individuálních potřeb a možností dětí.

Organizace dne vychází a reaguje na potřeby dětí. Děti mají dostatečný prostor pro individuální činnost. Činnosti jsou různorodé a zaměřené tak, aby děti mohly pracovat samostatně, v menších či větších skupinách.

To top