Školní jídelna

Vaříme ve vlastní kuchyni. Školní jídelna zabezpečuje stravování pro žáky základní školy, mateřské školy a zaměstnance školy.

Jídla se připravují podle Receptur pokrmů pro školní stravování, Společnost pro výživu,  Praha 1996.

Pro strávníky ZŠ i MŠ je zajištěn pitný režim.

Další podrobnosti v Provozním řadu ŠJ.

To top